Presentació i dret d’ información

MARC RODRIGUEZ MAS, es pren molt seriosament la protección de la seva privacitat i de les seves dades personals.Per tant, la seva información personal es conserva de manera segura i es tracta amb la major cura.

La present política de protección de dades regula l’ accés i l’ús del servei del lloc web http://www.lafabricadepetardos.com , (en endevant, el “lloc web”), que MARC RODRIGUEZ MAS amb NIF 47815107Q domicili Carrer Bosc de la riera , 41, Lliçà d’ Amunt (BARCELONA) , posa a disposició dels ususaris ( en endevant, els “Usuaris” o el “Usuari”) interessats amb els productes i/o serveis oferts per LA FABRICA DE PETARDOS.

Procesament de dades personals, finalitat de tractament i consentiment per la cessió de dades.

Les dadaes dels usuaris que es recullen através dels formularis de registre, són guardats per LA FABRICA DE PETARDOS amb la finalitat de millorar la comunicación amb usuaris del lloc web interessats en la contractació dels serveis de LA FABRICA DE LOS PETARDOS.

Així mateix, l’ informem de que les seves dades personals de contacte serán incorporades a un fitxer automatitzat i usats per remetre Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis de LA FABRICA DE PETARDOS per carta, telèfon , correo electrònic ,SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicación electrónica equivalents i amparats per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de dades de carácter personal (davant , LOP) , a la llei 34/2002 del 11 de Juliol, de Srveis de la Societat d’ información i de comerç electrònic i amb la llei 9/2014 , del 9 de maig , de Telecomunicacions.

L’ informem que podrá oposar-se en tot momento a que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat, així com sol.licitar més información sobre el tractament de les seves dades .personals, mitjançant l’ enviament d’ un correo electrònic a la següent dirección info@lafabricadepetardos.com usant els medis específics que es reconeixin en les pròpies comunicacions comercials.


Tractament de dades amb finalitats estadístiques

L’ informem que vostè consenteix el tractament de les seves dades per l’ elaboració de perfils, així com per la segmentació de les mateixes. Els esmentats tractaments poden tenir com a finalitat tant d’ anàlisi i realització d’ estadístiques per conèixer el tràfic i ús del lloc web per part dels Usuaris, com la determinació dels seus gustos i preferències per remetre información promocional acord amb els seus interessos.

Caràcter obligatori o facultatiu de la información facilitada per l’ usuari i veracitat de dades.

L’usuari garantitza que les dades personals facilitades són veridiques i es fa responsable de comunicar a LA FABRICA DE PETARDOS qualsevol modificació de les mateixes.L’ usuari respondrà , en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades , reservant-se LA FABRICA DE PETARDOS el dret a excloures dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procediràn en dret.

Es recomana tenir la máxima diligència en materia de Protecció de dades mitjançant l’ ús d’ eines de seguretat, no podent responsabilitzar a LA FABRICA DE PETARDOS de sustraccions, modificacions o pèrdues de dades il.lícites.

Drets d’ Accés , Correcció, Cancelació i oposición

Podrà dirigie les seves comunicacions i exercitar els drets d’ accés , correcció, cancelació i oposición a la dirección d’ email info@lafabricadepetardos.com , o bé per correo ordinàri dirigit a MARC RODRIGUEZ MAS, CARRER BOSC DE LA RIERA , 41 , 08186, LLIÇÀ D’ AMUNT (BARCELONA) Per exercir dits drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat mitjançant l’ enviament d’ una fotocòpia del seu Document Nacional d’ identitat o qualsevol altre medi vàlid en dret.

Mesures de seguretat

LA FABRICA DE PETARDOS manté els nivells de seguretat de protección de dades personals conforme a la LOPD i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre , pel que s’ aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD que contiguin dades de carácter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu avast per evitar la pèrdua , mal ús, alteració , accés no autoritzat i robament de dades que l’ usuari faciliti através del lloc web , sense perjudici d’ informar-lo de que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

LA FABRICA DE PETARDOS es compromet a cumplir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades personals recollides al fitxer automatitzat d’ acord amb la legislació aplicable, així com a oferir un tractament segur en les cessions que, en el seu cas, puguin produir-se.

Canvis

LA FABRICA DE PETARDOS es reserva el dret de revisar la seva Política de Privacitat en el momento que consideri oprtú. Per aquesta raó , li agrairíem que comprovi de manera regular aquesta declaración de privacitat per llegir la versió més recent de la Política de Privacitat de LA FABRICA DE PETARDOS.

Acceptació i Consentiment.

L’ usuari declara haber estat informat de les condicions sobre protección de dades personals , acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de LA FABRICA DE PETARDOS, amb la manera i per les finalitats indicades en la present política de privacitat.